• We hebben een analyse gedaan over de registratie van de wedstrijden in het DWF van 1 september tot en met 31 december 2019. Onze wens is om zo snel als mogelijk over te gaan tot afschaffen van de A2-formulieren voor het doen van de teamopgaves en dit mogelijk te maken in Sportlink Club. Dit gaat de wedstrijdsecretariaten veel tijd besparen. Hiervoor is echter een zorgvuldige registratie nodig.

   

  Waarom een zorgvuldige registratie?

  Voor het maken van de indelingen werken we met de puntenscore. Deze sterkte inschatting gebeurt op basis van de resultaten in de voorgaande competities. Hiervoor moeten we dus weten waar iedereen in gespeeld heeft. Als blijkt dat de registratie in DWF niet klopt, heeft dat verkeerde invloed. Iemand die in een “sterk” team speelt, maar nooit in DWF komt, krijg de verkeerde punten mee. Omgekeerd kan de situatie natuurlijk ook zijn. Deze zaken hebben dan een negatief effect op de score.

   

  Analyse

  In bijgevoegd Excel-document zijn deze uitwerkingen te vinden en daar vallen ons aantal zaken op. Toelichting per tabblad:

   

  Basisopstelling

  In Sportlink Club kunnen de bondsteams gevuld worden. Voor het wedstrijdkorfbal is dit verplicht in kader van de teamopgave, in het breedtekorfbal optioneel. In dit overzicht is vermeld het percentage wedstrijden dat de teams met de 8 spelers gespeeld hebben die opgenomen zijn in de teamopgave. Er zijn dus verenigingen bij die alle wedstrijden in de periode van 1-9 t/m 31-12 met dezelfde 8 spelers zijn gestart.

   

  Geen wissels

  De teams die in dit overzicht vermeld zijn, hebben in geen van hun gespeelde wedstrijden in de genoemde periode gewisseld in hun wedstrijden. In onze ogen is dat niet van deze tijd. Ook bij 4korfbal dienen de wissels geregistreerd te worden. Het enige wat niet vermeld wordt, is de superspeler indien die alleen in die rol speelt.

   

  Geen coach

  Elk team dient verplicht een coach te hebben, die daarmee ook verantwoordelijk is voor vastleggen van de wedstrijd indien aanvoerder minderjarig is. De teams in dit overzicht hebben bij geen enkele wedstrijd tot 31-12 een coach op het DWF gehad.

   

  Nooit gespeeld

  In dit overzicht aantal spelers per club met spelactiviteit, de spelende leden, die nog nooit op een DWF hebben gestaan als basis- of wisselspeler. Als die nu een puntenscore zouden krijgen zou dat als nieuw lid zijn, en dat is ongetwijfeld niet in alle gevallen van toepassing. Daarom ook de noodzaak om iedereen juist in het DWF te vermelden.

   

  Conclusie

  Wij zijn van mening dat de registratie al beter loopt dan een jaar geleden, maar dat er nog het nodige te winnen is, voordat we over kunnen naar opgave via Sportlink Club en indeling op basis van de registratie in het DWF.

   

  Aan het einde van het seizoen zullen we deze analyse nogmaals maken, en deze wederom terugkoppelen.

   

  Voor vragen kun je je wenden tot competitie@knkv.nl.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide