• Lidmaatschap opzeggen

    Beëindiging van het lidmaatschap van HKC kan door een mail te sturen naar onze ledenadministratie (tc@hkc-utrecht.nl).

    Wanneer je op wil zeggen voor het volgende verenigingsjaar, moet je bericht voor 1 juni door de ledenadministratie zijn ontvangen. Deze datum is vastgesteld omdat ieder jaar rond deze tijd de teamopgave voor het volgende seizoen bij de korfbalbond moet worden ingediend. Bij een te late opzegging zijn we als vereniging bondskosten voor het betreffende lid verschuldigd voor het gehele nieuwe seizoen en dat geldt voor alle leden. Daarom is iedereen die pas na 1 juni zijn/haar lidmaatschap opzegt, contributie verschuldigd voor het gehele volgende verenigingsjaar.

    Opzeggen gedurende het seizoen is in principe niet mogelijk. Iedere speler en speelster is tijdens het seizoen nodig voor een goede bezetting van de opgegeven teams. Indien opzegging toch noodzakelijk is omdat er sprake is van overmacht, dan dient contact opgenomen te worden met de (J)TC. In overleg met de penningmeester kan in geval van overmacht een afspraak over de verschuldigde contributie worden gemaakt.

    "Vertrek je met een goed en tevreden gevoel? Of zou je graag nog iets willen delen met onze vertrouwenscontactpersonen om je korfbaltijd op een fijne manier af te sluiten?  Dan kan je contact opnemen met onze vcp's Berend & Rinske." 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide